Globe-Bud

Systemy dachowe

PAPY ZGRZEWALNE

POKRYCIE DACHÓW PŁASKICH

Papy zgrzewalne to najbardziej uniwersalny i skuteczny materiał do pokrycia dachu płaskiego, nowego lub remontowanego, w budownictwie zarówno mieszkaniowym jak i przemysłowym.
Jest materiałem tradycyjnym a jednocześnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, spełnia wymogi nowoczesnego pokrycia.

TRWAŁOŚĆ POKRYCIA

Decydującymi o jakości i trwałości parametrami są: rodzaj bitumu, modyfikacja, rodzaj osnowy, gramatura. Parametry te znajdziecie Państwo w tabeli produktów firmy WERNER, zamieszczonej poniżej.

UKŁADANIE PAP

W większości przypadków zalecane jest stosowanie układu dwuwarstwowego - papa podkładowa i wierzchniego krycia. Układanie pap realizuje się, w zależności od podłoża oraz indywidualnych uwarunkowań poprzez zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne. Istnieje również możliwość zastosowania pap jednowarstwowych lub samoprzylepnych.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Papy termozgrzewalne oprócz najbardziej powszechnego pokrycia dachów płaskich, znajdują także zastosowanie jako warstwa hydroizolacji:

OFERTA

Zakres oferowanych pap pozwala zaspokoić każde wymagania. W przypadku niestandardowych wymagań inwestora proponujemy stosowne rozwiązania systemowe.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również materiały uzupełniające: kominki wentylacyjne, wpusty dachowe, środki gruntujące, lepiki, uszczelniacze, taśmy kominowe, blachy obróbkowe, świetliki i okna dachowe do dachów płaskich, styropapę, inne materiały ocieplające i izolacyjne, systemy rynnowe itp.

Tabela - papy werner

Zapewniamy bezpłatną konsultację techniczną, kalkulację pokrycia dachu, kontakt z przeszkoloną ekipą montażową.
W przypadku niestandardowych wymagań inwestora proponujemy inne rodzaje pap lub rozwiązania systemowe układów warstw dachu. Proponujemy również materiały uzupełniające: kominki wentylacyjne, środki gruntujące, lepiki na zimno, blachy, listwy obróbkowe.

Zapewniamy bezpłatną konsultację techniczną, kalkulację dachu, kontakt z przeszkoloną ekipą montażową.

Charakterystyka

Papy zgrzewalne przeznaczone są głownie do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć hydroizolacyjnych dachów płaskich. W większości przypadków zalecany jest układ dwuwarstwowy: papa podkładowa i wierzchniego krycia /modyfikowana lub niemodyfikowana/. W zależności od podłoża i istniejących uwarunkowań papy montuje się zgrzewając je powierzchniowo, punktowo lub mocując mechanicznie. Przy podłożach betonowych lub starych bitumicznych konieczne jest zagruntowanie podłoża odpowiednim środkiem gruntującym.
Papy termozgrzewalne wykorzystywane są także:

Coraz większą popularność zyskują papy jednowarstwowe i papy samoprzylepne.

Oferta podstawowa pap zgrzewalnych

Papy podkładowe
Papy wierzchniego krycia